ژوئن 2021
سلف چیست؟
By Feri | | 0 Comments |
القاگر القاگر یا چوک قطعه‌ای انفعالی، تاثیر پذیر است. این
خازن چیست؟
By Feri | | 0 Comments |
آشنایی با خازن‌ها خازن‌ها قطعاتی ساده، انفعالی، تاثیر‌پذیر و تابع
مقاومت چیست؟
By Feri | |
مقاومت‌ها اصلی‌ترین قطعاتی هستند که در بردهای الکترونیکی از آن‌ها